aimport
Bezplatná linka800 100 261


!!!Důležité upozornění!!!

Vážená paní, vážený pane,

společnost Medtronic, světový lídr v léčbě diabetu inzulínovou pumpou, jehož zájmy v ČR zastupuje společnost Medtronic Czechia, s. r. o., se stal na základě dohody uzavřené se společností Johnson & Johnson, jejíž produkty v ČR distribuovala společností A.IMPORT.CZ, s. r. o. (s účinností od 1. června 2018) výhradním partnerem pro uživatele inzulínových pump Animas® v České republice. Medtronic je již více než 30 let světovým lídrem v léčbě diabetu inzulínovou pumpou a v současnosti podporuje na celém světe více než 1,2 miliónu lidí žijících s diabetem, díky čemuž poskytuje péči a podporu na nejvyšší úrovni. V České republice je Medtronic spolehlivým a vysoce ceněným partnerem nejen odborné společnosti, ale i svým uživatelům technologií a jejich nejbližších.

Jako výhradní distributor inzulínových pump Animas® v České republice považujeme za důležité, poskytnout Vám přesné informace o tom, co tato dohoda znamená pro Vás a pro Vaši léčbu diabetu. Z tohoto důvodu bychom Vás rádi informovali o tom, jakým způsobem budou zajišťovány kompletní služby k inzulínovým pumpám Animas® od 1. června 2018:

· Společnost A.IMPORT.CZ, spol. s r.o. bude i nadále poskytovat všem uživatelům inzulínových pump Animas® zákonem stanovený záruční servis, a to do 30. září 2019.

· Společnost Medtronic Czechia s.r.o. bude od uvedeného data do 30. září 2019 zajišťovat distribuci spotřebního materiálu k inzulínovým pumpám Animas®.

Společně se společností Medtronic Czechia s.r.o. se snažíme o to, abychom Vám zajistili plynulé a co možná nejkomfortnější pokračování Vaší léčby inzulínou pumpou. Z tohoto důvodu obdržíte v nejbližších dnech poštou od společnosti Medtronic Czechia s.r.o. kompletní informace o tom, jaké služby Vám společnost Medtronic Czechia s.r.o. nabízí a jakým způsobem Vám bude zajišťována distribuce spotřebního materiálu.

Prosím berte zároveň na vědomí, že společnost A.IMPORT.CZ, spol. s r.o. a společnost Medtronic Czechia s.r.o. budou schopné poskytovat komplexní zákaznickou podporu pro pacienty na inzulínové pumpě Animas® do 30. září 2019. Po tomto datu již nebudou poskytovány žádné služby k inzulínovým pumpám Animas®. Je proto nevyhnutelné, abyste zvážil/a, po konzultaci se svým lékařem, přechod na inzulínovou pumpu MiniMedTM společnosti Medtronic.

V případě, že byste rádi obdrželi bližší informace nebo odpovědi na otázky použijte, prosím, příslušný telefonický kontakt v závislosti na tématu Vašeho dotazu:

· Záruční servis inzulínových pump Animas®: 800 100 261 (bezplatná linka zákaznické podpory spol. A.Import)

· Spotřební materiál inzulínových pump Animas® (v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod): 233 059 950 (Zákaznický servis spol. Medtronic)

· Bližší informace k inzulínovým pumpám MiniMedTM a/nebo službám zákaznické podpory společnosti Medtronic: 233 059 059 (nepřetržitá, 24/7, asistenční služba MiniMed Care NON-STOP HelpLine společnosti Medtronic)

Naší hlavní prioritou je zajistit bezproblémové pokračování Vaší inzulínové léčby a plynulý přechod na novou inzulínovou pumpu. Prosím, poraďte se i se svým lékařem.

S pozdravem,

Tým A.IMPORT.CZAnimas Vibe


Vážený uživateli inzulínové pumpy Animas®,

společnost Animas oznámila rozhodnutí ukončit výrobu a prodej inzulínových pump Animas® Vibe® v České republice a v dalších zemích. Jako výhradní distributor inzulínových pump Animas v České republice považujeme za důležité, poskytnout Vám přesné informace o tom, co toto rozhodnutí znamená pro Vás a pro Vaši léčbu diabetu.

Pokud v současnosti používáte inzulínovou pumpu Animas a související produkty, můžete se i nadále spolehnout na naši plnou podporu a naše služby. Konkrétně, během přechodného období budeme pokračovat v poskytování zákaznického servisu, školení a záručního servisu, včetně produktů, které se používají ve spojení s inzulínovou pumpou Animas® Vibe®. V plné míře budeme i nadále dodržovat všechny záruky týkající se inzulínové pumpy Animas. Po uplynutí přechodného období převezme společnost Medtronic veškerou zodpovědnost za zajištění řádné kontinuity Vaší léčby inzulinovou pumpou Animas, a bude Vám poskytovat komplexní zákaznickou podporu. Jakmile společnost Medtronic převezme v České republice zákaznickou podporu pro inzulinové pumpy Animas, budete o této skutečnosti v předstihu informováni. Prosím, berte na vědomí, že společnost Medtronic bude schopna poskytovat komplexní podporu pro pacienty na inzulínové pumpě Animas, včetně technické podpory a zákaznického servisu, do 30. září 2019.

Pokud v současnosti používáte produkty LifeScan, DEXCOM nebo Diasend, pokračujte v jejich používání. I nadále bude pro tyto produkty zajišťována stejná péče a podpora. Rozhodnutí o ukončení výroby a prodeje inzulínových pump Animas® Vibe® nebude mít dopad na produkty související s kontinuálním monitoringem glukózy.

V blízké době budete kontaktováni s dalšími informacemi týkajícími se Vašich možností přechodu ke společnosti Medtronic.

V případě, že máte jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím nepřetržitou (24/7) asistenční službu MiniMed Care NON-STOP HelpLine společnosti Medtronic na tel. čísle: 233 059 059. Můžete také navštívit internetovou stránku společnosti Medtronic na adrese www.medtronic-diabetes.cz.

Naší hlavní prioritou je zajistit bezproblémové pokračování Vaší inzulínové léčby a plynulý přechod na novou inzulínovou pumpu. Prosím, poraďte se i se svým lékařem o tom, který systém pro podávání inzulinu je pro Vás nejvhodnější.

S pozdravem,

VÁŠ TÝM A.IMPORT.CZ